ZÁPIS A ŠKOLNÉ

ZÁJEMCI O STUDIUM

Těší nás, že uvažujete o Naší škole! Víc než informace z našeho webu Vám řekne osobní zkušenost. Napište nám na zapis@naseskola.eu a domluvíme si termín společné schůzky. Těšíme se na Vás!

Dny otevřených dveří 2023/2024

S možností náhledu do výuky prvního i druhého stupně ve čtvrtek 2. listopadu 2023 a v úterý 9. ledna 2024.

Zápis do první třídy

Zápisy do první třídy pro rok 2024/2025 proběhnou v pondělí 8. dubna 2024. Zájemci se v registrují na konkrétní čas. Předzápisová schůzka s rodiči proběhne v pondělí 5. února 2024 od 17:00 hod. Pro více informací nás kontaktujte na e-mailové adrese zapis@naseskola.eu

Přestup do vyšších ročníků

Aktuálně máme volné kapacity v 1., 2., 3., 5., 6. a 8. třídě. Přestoupit lze po domluvě kdykoliv i v průběhu školního roku. Nejprve však dáváme Vám i nám příležitost se více poznat a zažít. Uchazeč o přestup k nám nastupuje na plnohodnotnou, zpravidla týdenní zkušební docházku, abychom obě strany mohly navnímat, zda je Naše škola pro Vaše dítě opravdu tou pravou příležitostí. Teprve poté si potvrzujeme přestup. Uvažujete-li o přestupu, napište nám na zapis@naseskola.eu, spojíme Vás s třídním průvodcem a domluvíme se na dalším postupu.

Aktuální - zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

Hodnotící kritéria, podmínky přijetí a další užitečné informace naleznete v souborech přiložených níže.

ŠKOLNÉ

Z důvodu rapidního nárůstu cen energií a nově vzniklých nákladů (zejména pronájmem nové tělocvičny, umožněním po letech alespoň minimálního růstu mzdových nákladů, přidáním nových aktivit do výuky aj.) jsme nuceni přehodnotit stanovenou výši školného na příští školní rok následovně:

  • Minimální školné bude u nových smluv od 01. 09. 2023 stanoveno na 5.500 Kč za kalendářní měsíc, roční školné = 66.000 Kč.
  • Sourozeneckou slevu pro 2. a další dítě v NŠ bude možné uplatnit ve výši 10%
  • Platba za docházku do školní družiny je stanovena na 600 Kč za měsíc (září – červen). 

Bankovní účet pro úhradu školného: 2301009542/2010 (Fio banka). Variabilní symbol je číslem Vaší smlouvy o vzdělávání.

Školné je splatné čtvrtletně, lze však individuálně domluvit i měsíční či roční periodu úhrady. Při kvartálním placení se hradí:

  • do 15. července dopředně na období září – listopad,

  • do 15. října na období prosinec – únor,

  • do 15. ledna na období březen – květen,

  • do 15. dubna na období červen – srpen.


Kromě školného je potřeba počítat s dalšími pravidelnými i nepravidelnými výdaji – např. třídní fond, jízdné, vstupné (cca 1.000 Kč/pololetí), pomůcky a materiál (cca 2.000 Kč/rok), týdenní výjezdní a sportovní akce cca 2x ročně (orientačně 3.000 – 4.000 Kč/výjezd), jednorázové akce typu bruslení, plavání, jump arena aj. (cca 200-500 Kč/akci).

Veškeré aktivity se snažíme realizovat co nejhospodárněji s ohledem na Váš rozpočet, žádáme o granty a využíváme bezplatných nabídek seminářů pro žáky a vlastních lektorů.