DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB

družina
družina

ŠKOLNÍ KLUB

Školní klub je v Naší škole v provozu každý den od 12:05 do 15:00. Je určen především žákům II. stupně.

Převážně jsme venku, případně využíváme čas k relaxaci, četbě nebo učení ve třídě.

Vychovatelé školního klubu: Tereza Bauerová, Terezie Rýdlová, Marie Brennerová, Jana Havlíčková.

DRUŽINA

Družina je v Naší škole v provozu každý den po vyučování a je určena především žákům I. stupně. Podle počasí jsme v učebně nebo venku, nejvíce času věnujeme vycházkám a rukodělným pracím.

Platba za docházku do školní družiny je stanovena na 600 Kč za kalendářní měsíc (září – červen).

Průvodkyně školní družiny: Jana Burka (tel. 608 772 633), Milena Impseilová