JARMARKY

VÁNOČNÍ JARMARK

Každý rok v období těsně před Vánoci pořádáme tradiční vánoční jarmark, na který se děti připravují měsíce předem. V onen slavný den se škola otevře rodičům i veřejnosti. Děti zde mají stánky, kde prodávají občerstvení i své výrobky, se kterými jim pomáhali třídní průvodci. Část výdělku si každá třída uloží do třídního fondu a část daruje na charitu dle vlastního uvážení.

Rodiče našich dětí se také zapojují do příprav spojených se školními akcemi a před Vánoci vyrábějí pro školu adventní věnce na liteňský jarmark, za což jim moc děkujeme!

VELIKONOČNÍ JARMARK

V době Velikonoc pořádáme jarmark, na kterém se mohou podílet také rodiče. Škola poskytne prostory, kde si mohou děti i rodiče otevřít stánky s občerstvením a prodávat své zboží. Každá třída/žák/rodič prodává a vyrábí věci na vlastní náklady a výdělek si následně každý prodejce nechává pro sebe.