OŽIVLÁ ZAHRADA

s Nadačním týmem Tipsportu

Díky grantu Dobrý soused Nadačního fondu Tipsportu jsme mohli v roce 2023 realizovat projekt Oživlá zahrada. S žáky školy jsme vysázeli bambusovou zástěnu, z grantových i vlastních peněz jsme nakoupili a rozmístili po školní zahradě relaxační lehátka, dřevěné koně pro děti a koupili robustní venkovní dřevěné sezení pro 16 lidí.

Využít je mohou jak žáci školy při své venkovní výuce, tak i veřejnost při pobytu v tomto prostoru, čekání na své ratolesti nebo prostému setkávání se s přáteli. Máme velkou radost, že tento krok přináší očekávané a lidé se zde rádi setkávají, děti si hrají - prostě zahrada opravdu ožívá. Budeme se snažit přispívat k rozvoji veřejného prostranství i v dalších letech, neboť se cítíme být platnou součástí života i obyvatelstva Litně.