Zápis – 2019/2020

Zápis do 1. ročníku Naší základní školy 

Dne 24. 4. 2019  rozhodl ředitel Naší školy o přijetí těchto žáků, kteří se dostavili k zápisu:
č. 1,3,4,5,6,7,8,9 k dennímu studiu
a na domácí vzdělávání č. 2.