zápis pro rok 2020/2021

Vážení rodiče,

dle pokynů MŠMT  v souvislosti s mimořádnými opatřením vlády k ochraně obyvatelstva dochází ke změně organizace zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat od 1.4. – 30.4.2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pro lepší orientaci prosím věnujte pozornost následujícím řádkům, kde získáte kompletní informace k zápisům.

Co bude nezbytné k zápisu Vašeho dítěte:

1. Jelikož Naše škola je školou soukromou a tudíž není školou spádovou, je NEZBYTNÉ, abyste Vaše dítě přihlásili k zápisu i na Vaši spádovou školu. V případě, že bychom z kapacitních či jiných důvodů Vaše dítě nepřijali do Naší školy, má Vaše spádová škola povinnost pro Vaše dítě místo nalézt.

2. Zápis do Naší školy bude realizován bez přítomnosti dětí i Vás rodičů ve škole, protože dle rozhodnutí vlády bude i v měsíci dubnu škola stále uzavřena. Proto po Vás budeme chtít veškeré informace online a v případě, že tuto možnost nemáte, tak mě prosím neprodleně kontaktujte na telefonu 774 475 639 a domluvíme se na předání Vašich dokumentů. Pro účely komunikace s Vámi bude od 1.4.2020 fungovat emailová adresa: zapis@naseskola.eu, kam budete zasílat námi požadované dokumenty.

3. Zde naleznete od 1. do 30. 4. 2020 ke stažení Žádost o přijetí do Naší školy. Tuto žádost je nutné vyplnit, podepsat elektronickým podpisem a obratem poslat na adresu zapis@naseskola.eu. Pokud nemáte elektronický podpis, Žádost si prosím vytiskněte, podepište a naskenovanou pošlete na e-mail do školy. Pokud nemůžete využít tyto dvě možnosti, ozvěte se mi prosím na výše uvedený telefon a domluvíme se na postupu. K ověření údajů stačí fotokopie rodného listu dítěte. Veškeré údaje, které nám zašlete, nebudou nikomu dál poskytnuty a budou sloužit pouze k potřebám zápisu.

Jakmile nám bude doručena Vaše žádost, bude Vám přiděleno a zpět na Váš e-mail zasláno číslo, pod kterým Vaši žádost (Vaše dítě) v průběhu zápisu povedeme, a také obdržíte veškeré požadavky k zápisu.

4. Žádosti o odklad školní docházky – pokud zvažujete pro Vaše dítě odklad školní docházky, Žádost o přijetí nevyplňujete a poprosím Vás, abyste mě nejdříve kontaktovali na telefonu 774 475 639 nebo na e-mail: liba.vaclavikova@naseskola.eu a domluvíme společně postup. Mám aktuální informace z PPP, které v současné chvíli také nejsou v provozu.

5. Škola určuje následující kritéria zápisu pro přijetí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021, která budou hodnocena bodově:

1. Dítě pedagogického pracovníka Naší školy – 4 body

2. Soulad s alternativním nastavením a přístupem školy – 1-6 bodů

Maximální počet bodů za zápis je 10.

Pokud počet zájemců o přijetí do Naší školy, kteří splní kritéria, přesáhne počet dětí, které můžeme přijmout, bude po vyhodnocení kritérií zápisu škola nucena o přijetí dětí losovat. Losování proběhne pod dohledem školské rady a o kompletních výsledcích Vás budeme informovat na webu školy nejpozději do 31. 5. 2020. Dle zákona o GDPR nebude na webu uvedeno jméno Vašeho dítěte, ale pouze číslo, které od nás obdržíte po zaslání Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání viz bod 3.

Pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat celkem 18 dětí do Naší školy na denní studium do první třídy a to: 12 dětí do stávající třídy v Litni a 6 dětí do ZŠ Radostné. Z kapacitních důvodů nebudeme moct přijmout žádné děti na domácí vzdělávání.

Děkuji předem za spolupráci, v případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Líba Václavíková

zástupkyně pro 1. stupeň

liba.vaclavikova@naseskola.eu

zapis@naseskola.eu

telefon: 774 475 639