Zápis – 2018/2019

Výsledky zápisu

Ředitel Naší školy rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb (správní řád), že k základnímu vzdělávání na Naší škole jsou pro školní rok 2018/19 přijati do 1. ročníku žáci s pořadovými čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Zveřejněno 30. 4. 2018.