Zápis – 2018/2019

Zápis do prvního ročníku Naší školy na školní rok 2018/2019 bude probíhat ve středu 18.4.2018 od 13:00 do 17:00 v budově školy.

Informace k zápisu:

Rodiče k zápisu potřebují rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho z rodičů.Máte-li zájem, můžete si předem vyplnit potřebné dokumenty Žádost o přijetí, případně Žádost o odklad. Dokumenty budou v tištěné podobě k dispozici také v místě zápisu.

Pro školní rok 2018/2019 stanovil ředitel Naší základní školy 12 volných míst pro první ročník.

Pro objednání k zápisu se registrujte na následujícím odkazu:

registrační formulář k zápisu

V případě, že počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí splňujících podmínku školní zralosti překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

  1. Děti s odkladem povinné školní docházky, které byly předchozí rok zapsány do Naší školy a byl jim udělen odklad školní docházky.
  2. Děti, jejichž sourozenec je již žákem Naší školy.

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují dané kritérium. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.