Tým

Jan Jícha

Jan Jícha

ŘEDITEL ŠKOLY

Jan.Jicha@naseskola.eu – tel: 608 617 096

Jsem gelototerapeut, nekvalifikovaný učitel, kvalifikovaný ředitel, spisovatel, překladatel, písničkář a ekologický pasivista. Absolvoval jsem FF UK. Rád čtu, učím se, dřevorubám, zahradničím, jezdím na kole a řídím cokoli kromě auta, nejradši školu a oslí spřežení. Tento svět miluji jako dosud žádný, což se týká i jeho obyvatel. Vyhýbám se násilí, kouření a čemukoli umělému, zvlášť podezřelé je mi vše, co má podporu médií.

Jana Kovaříková

Jana Kovaříková

ŠKOLNÍ ASISTENT

Jana.Kovarikova@naseskola.eu 

Původní zdravotní cesta odbočila přes dabingová studia, divadlo a film do Naší školy. Z Prahy k Berounu. Dřív mi volný čas naplňoval zpěv, loutkové divadlo, dětské tábory, skleněná stínidla a stříbrný šperk. Dnes dvě děti, orleánský ocet, keramika a hořčice.

Katka Cibule Škopová

Katka Cibule Škopová

PRŮVODKYNĚ 9.R., TĚLOCVIK, ANGLICKÝ JAZYK

Katka.Skopova@naseskola.eu

Sportuju – neustále a všemi způsoby, skautuju – víc než půl života, studuju FTVS a PřF – snad už jen rok, bruslím – na kolečkách i nožích, žiju – intenzivně, ale v metropoli, cestuju – hlavně do přírody, ale nepohrdnu ani Skandinávií a říkají mi Cibule.

Michal Kadeřábek

Michal Kadeřábek

PRŮVODCE 8. R.

Michal.Kaderabek@naseskola.eu

V Naší škole se cítím být učitelem, tedy průvodcem. Především dětí. A pak také matematiky a zeměpisu. Když zrovna neučím, nejspíš někde běhám, lezu, jezdím na kole a třeba i vandruju, neboť běh a jemu podobné (ultra)vytrvalostní aktivity zaplňují většinu mých volných chvil.

Ilona Anna Fuchsová

Ilona Anna Fuchsová

ČESKÝ JAZYK

Ilona.Fuchsova@naseskola.eu

Děti, knížky a vášeň k jazykům byly a jsou pojítkem mého života. Absolventka FF UK (Český jazyk a literatura), školy J. Škvoreckého (Tvůrčí psaní), vystudovaná knihovnice. Aktuálně studující obor Učitelství na FF UK. Mí dva synové, můj muž, můj pes, delší pobyty v zahraničí spjaté s prací s dětmi. Toť můj proutěný košík života. Meditace. Radost, že mohu vyučovat děti na Naší škole. Rozechvění.

 

Dana Míková

Dana Míková

REEDUKACE A METODICKÁ POMOC

Dana.Mikova@naseskola.eu

Prožila jsem nejdelší čas ve svém profesním životě v prvních a druhých třídách. I výuku ve vyšších ročnících základní školy a práci s předškolními dětmi považuji za velké profesní obohacení. Cenné zkušenosti jsem získávala také v době, kdy jsem pracovala na pozici zástupce ředitele. Dnes působím jako lektorka, supervizor a mediátor v základních školách a vzdělávacích zařízeních. V rámci poradenské činnosti pomáhám rodičům žáků v řešení často nelehkých situací. Mojí náplní v Naší škole je poskytování obsahové a metodické pomoci, předávání zkušeností, návrhů a péče o integrované žáky.

Jitka Svobodová

Jitka Svobodová

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Jitka.Svobodova@naseskola.eu

Jsem kreativní člověk s velkým množstvím nápadů. Zajímám se o vše, co mě nějakým způsobem obohacuje. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí  nad Labem, specializace etopedie/psychopedie. Mým posláním se stala pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Být těmto dětem průvodkyní je práce náročná, ale také naprosto úžasná.

Petra Němečková

Petra Němečková

ASISTENTKA PEDAGOGA 7. R.

Petra.Nemeckova@naseskola.eu

Mám ráda koně. Ráda se na ně koukám, když tak romanticky běhají po pastvinách. Mám ráda koně, i ten salám.

Hana Vašková

Hana Vašková

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE

Hanka.Vaskova@naseskola.eu

Mám pracovní zkušenost jako lektorka češtiny pro cizince, učitelka v montessori školce a jeslích, průvodce montessori programy pro rodiče s dětmi. ​Jsem rodič několika vlastních dětí​. Čtenářka, milovnice všeho japonského, bipolární kuchařka a ​nesmělá​ bojovnice za práva introvertů.

Martin Kublák

Martin Kublák

ZÁSTUPCE ŘEDITELE, VÝTVARNÁ VÝCHOVA A ANGLICKÝ JAZYK

Martin.Kublak@naseskola.eu

Jsem animátor a autor animovaných filmů. Dva roky jsem vedl na VOŠF a UTB ve Zlíně katedru klasické animace, nyní vyučuji animaci soukromě a v Aeroškole. Spolupracoval jsem na filmech Jana Švankmajera, Václava Švankmajera, Jana Baleje a dalších a v současnosti se věnuje tvorbě vlastních abstraktních animovaných filmů.

Jana Šindlerová

Jana Šindlerová

ČESKÝ JAZYK 2. ST.

Jana.Sindlerova@naseskola.eu

Jsem obdivovatelka Hejného metody a mým cílem je vzdělávat děti podobně i v českém jazyce. Snažím se, aby se v mých hodinách děti učily samostatně přemýšlet, kriticky uvažovat, aby četly a vzájemně spolupracovaly. Společně se učíme poznávat svět skrze jazyk.

Pavla Žufníčková

Pavla Žufníčková

PRŮVODKYNĚ 4.-5.R., MATEMATIKA, HUDEBNÍ VÝCHOVA

Pavla.Zufnickova@naseskola.eu

Chtěla jsem dělat cool práci, a tak jsem se stala učitelkou. Miluji moderní technologie, a proto jezdím na kole a vlakem. Zajímá mě hudba co frčí – hlavně renesanční polyfonie a jazz. Večer si ráda užívám se svým mužem nad geometrickými konstrukcemi a z velikánů historie bych vyzdvihla bakterie a Archea.

Bára Staňková

Bára Staňková

HUDEBNÍ VÝCHOVA, PRAKTICKÉ ČINNOSTI NA 2. ST., ASISTENTKA PEDAGOGA 9. R.

Barbora.Stankova@naseskola.eu

Ráda tvořím, dělám ruční práce, vyrábím šperky z korálků, miluji přírodu, zdravou stravu, hudbu, ráda zpívám, hraji na housle, ukulele, buben a pár dalších nástrojů. Mám několik výcviků a kurzů muzikoterapie.

Kateřina Sixtová

Kateřina Sixtová

DĚJEPIS

Kata.Sixtova@naseskola.eu

Studuji české moderní dějiny na FF UK a zabývám se kulturními paměťovými studii a didaktikou dějepisu. Když nestuduji, čtu si sci-fi, chodím na výstavy nebo pod stan do přírody. Dějepis pro mne znamená příležitost seznámit se s historickými prameny a naučit se je číst, interpretovat je a skrze ně porozumět historickým událostem.

Jan Škeřík

Jan Škeřík

ASISTENT PEDAGOGA 1.–3. R.

Jan.Skerik@naseskola.eu

Z malého středočeského města jsem se přes Prahu přestěhoval do jiného malého středočeského města. A zatím jsem zde spokojený – tedy až na tu zimu. Již od narození jsem se pohyboval ve společnosti jiných lidí, kterým jsem se obvykle snažil více pomáhat, než škodit, a to i v povoláních, ve kterých se takový přístup nepokládal za zcela žádoucí. Jsem rád, že v Naší škole již nemusím tyto své sklony tajit – jen škoda té zimy. Vedle literatury a filmu patří mezi mé hlavní záliby nadměrné pití kávy, naříkání na zimu a vymýšlení žertovných přezdívek pro Katku Kůsovou.

Klára Jíchová

Klára Jíchová

ČESKÝ JAZYK, DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Klara.Jichova@naseskola.eu

Během života už jsem byla vedoucí dětských divadelních souborů a letních táborů, redaktorka, pekařka, pouliční muzikantka, asistentka postižených, učitelka, zdravotní konzultantka a máma čtyř. Svou přirozeností jsem spíš komediant a před dětmi z Kaktusu už se tím ani netajím. Absolvovala jsem FFUK a DAMU. Mám ráda barvy, potoky, hory, tvůrčí práci, vtipná divadla, muziku s odpichem a pak ty okamžiky, kdy člověk na chvíli zapomene dýchat…

Veronika Perglerová

Veronika Perglerová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE, PRŮVODKYNĚ 1.–3. R.

Veronika.Perglerova@naseskola.eu

V Naší škole provázím na cestě ty nejmenší. A protože jsem své tři děti několik let učila doma, věnuji se v Naší škole i domškolákům. Vystudovala jsem učitelství pro 1.st. ZŠ na UK v Praze, absolvovala jsem kurzy Respektovat a být respektován, Sfumato a další. Ráda bych, aby si děti co nejdéle uchovaly radost z objevování a učení. Ve volných chvílích relaxuji u houslí a irské muziky, zahradničení, čtení, v zimě zase na snowboardu.

Líba Václavíková

Líba Václavíková

PRŮVODKYNĚ 1.–3. R.

Liba.Vaclavikova@naseskola.eu

Jsem průvodkyně prvního trojročí, mám ráda hudbu, zpěv, přírodu a farmaření.

Anna Rychtaříková

Anna Rychtaříková

PRŮVODKYNĚ 6.-7. R., METODIK PREVENCE

Anna.Rychtarikova@naseskola.eu

Ráda bych byla součástí celku, kterému záleží na tom, jaké děti budou vycházet z naší školy. Pobyt venku je pro mě velmi důležitý a proto se snažím přesunout ven většinu výuky. Snažím se dětem předat maximum toho, co si myslím, že je v životě správné a důležité.

Motto:

Jdi kupředu, jdi dál!
Před Tebou je spousta dní
plných příležitostí.
„Sri Chinmoy“
Martin Španěl

Martin Španěl

FYZIKA

Martin.Spanel@naseskola.eu

Jsem odrostlý skautský vedoucí, milovník přírody, matematiky, informatiky, robotiky a hlavně fyziky, jíž na Naší Škole děti provázím. Učím je přemýšlet o tom, jak a proč věci ve světě kolem nás fungují. Mám bakalářský titul z Matfyzu a usiluji o inženýrský titul na FELu.

Jana Čápová

Jana Čápová

DRUŽINA

Jana.Capova@naseskola.eu

Mám ráda pobyt venku, vítr ve vlasech, ohníčky, hry, tvoření, kamarádství, radost a pohodu, kterou v družině společně zažíváme. Dlouholeté zkušenosti mám z vedení družiny a volnočasových kroužků na několika školách na Berounsku a ve waldorfské škole v Praze. Pedagogiku jsem vystudovala na SPgŠ a v semináři pro učitele waldorfských škol. Absolvovala jsem kurz pedagogiky volného času (Universita Palackého Olomouc) a vícero kurzů se zaměřením na tradiční řemesla a rukodělnou tvorbu.

Kateřina Eva Lanči

Kateřina Eva Lanči

ČESKÝ JAZYK 2.ST., ANGLICKÝ JAZYK

Eva.Katka.Lanci@naseskola.eu

V Naší škole učím angličtinu druhého stupně a češtinu v deváté třídě. Krom této bohulibé činnosti se věnuji profesionálně fyzickému divadlu a hudbě. Hraji na bubny, zpívám a také zpěv učím. Spolupracovala jsem s umělci z celého světa coby performer i kreativec, v současné době např. s Markem Conigliem, a tak je pro mě angličtina především jazykem denní praxe, nikoliv akademického prostředí. Jsem vášnivá milovnice kvalitní poezie i prózy.

Helena Běhounková

Helena Běhounková

ASISTENTKA PEDAGOGA 4. -5. R.

Helena.Behounkova@naseskola.eu

Je mi 30 let. Ráda peču, zavařuju a vařím, vyrábím náušnice, hraju volejbal, pexeso a lyžuju.

Jana Sukdoláková

Jana Sukdoláková

ASISTENTKA PEDAGOGA 1.-3. R.

Jana.Sukdolakova@naseskola.eu

Líbí se mi a naplňuje mě role průvodce – nejprve na letních táborech, později na zámku a poslední 3 roky v lesní školce. Vystudovala jsem management (VŠE) a firemní komunikaci (UNYP).  V Berouně studuji předškolní a mimoškolní pedagogiku. Ráda s dětmi objevuji svět a jeho zákonitosti. Vztahy v přírodě i mezi lidmi. Nové souvislosti. Ráda tančím, zpívám a toulám se přírodou.

Tetiana Ksandrova

Tetiana Ksandrova

ASISTENTKA PEDAGOGA 8. R.

Tana.Ksandrova@naseskola.eu

Mým školním posláním je dobrý vztah s dětmi, kterým jsem pomocníkem i důvěrníkem. Ráda maluji, tancuji a vrtám se v historii.