Školská rada

Školskou radu momentálně tvoří:

Kateřina Weissbrotová (předsedkyně) za rodiče

Kateřina Jonášová za zřizovatele

Jan Škeřík za pedagogický sbor

 Volební řád školské rady

Zápisy jednání školské rady

  11. června 2020