Když se neučíme

Stravování

Telefon: 774 845 612

stravovani@naseskola.eu

Číslo účtu: 2301009542/2010

Obědy nám zajišťuje SOŠ a SOU Beroun-Hlinky. Cena obědů:

Děti ve věku 6 – 10 let = 53 Kč

Děti ve věku 11 – 15 let = 57 Kč

(cena oběda se skládá z 28 / 32 Kč za jídlo samotné a 25 Kč za dovoz)

POZOR ZMĚNA

O odhlašování a přihlašování obědů se stará pouze Naše škola a veškeré odhlašování a přihlašování obědů bude mít na starosti Petra Němečková.  Pokud Vaše dítě bude docházet na obědy, je třeba vyplnit přihlášku pro odběr obědů na školní rok. Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 6:00 příslušného dne, v případě, že se tak nestane, bude Vám tento oběd zaúčtován a vy máte možnost si ho ve škole vyzvednout mezi 12:00 a 13:00 hodinou.

Družina

Družina je v Naší škole v provozu každý den po vyučování a je určena především žákům I. stupně.
Podle počasí jsme v učebně nebo venku, nejvíce času věnujeme vycházkám a rukodělným pracím.

Vychovatelka školní družiny: Jana Čápová, tel. 608 772 633.

 Řád školní družiny

Školní klub

Školní klub je v Naší škole v provozu každý den mezi vyučováním, jindy podle potřeby, např. když výuka odpadne. Je určen především žákům II. stupně.

Převážně jsme venku, případně využíváme čas k relaxaci, četbě nebo učení ve třídě.

Vychovatelky školního klubu: Anna Rychtaříková a Hana Vašková.

Řád školního klubu 

Kroužky

Nabídka kurzů a kroužků na školní rok 2018/19

Všechny kroužky probíhají v budově Naší školy a jsou určeny žákům, rodičům i pedagogům Naší školy i liteňské veřejnosti. Platí se předem za celé pololetí. Obvyklá cena je 30-50 Kč/hod., odvíjí se podle počtu přihlášených. V případě zájmu se prosím přihlašujte na mail: jana.kovarikova@naseskola.eu 

Animační kroužek (Martin Kublák) – pondělí 15:00 – 16:30, kapacita naplněna

Dramatický kroužek pro děti od 4. třídy (Klára Jíchová) – středa 15:00 – 16:30, začátek pravděpodobně od listopadu

Irské tance (Sona Sól) – (Kamila Vysoká) – pondělí 15:00 – 16:30

Skaut (Kačka Cibule Škopová, Michal Kadeřábek) – čtvrtek 15:00 – 17:00, od 4.10.2018

Sportovní hry pro I. stupeň (Kačka Cibule Škopová) – pondělí 15:00 – 16:30, od 15.10.2018

Španělština pro začátečníky a mírně pokročilé (Honza Jícha) – středa 15:00 – 16:30, od 3.10.2018

Tvoření pro I. stupeň (Helena Běhounková) – pátek 13:20 – 15:00, od 5.10.2018

Výtvarný kroužek pro II. stupeň (Martin Kublák) – středa 15:00 – 16:30, kapacita naplněna