Když se neučíme

Stravování

Telefon: 721 836 439 (pani Mazancová)
Číslo účtu: 51-4866170287/0100
IČO: 75030357

Jídelníček

Obědy prosím odhlašujte formou SMS paní Mazancové nejpozději do 8:00 ráno.
Na školní akce jednotlivých tříd obědy odhlašuje hromadně škola.

Družina

Družina je v Naší škole v provozu každý den po vyučování a je určena především žákům I. stupně.
Podle počasí jsme v učebně nebo venku, nejvíce času věnujeme vycházkám a rukodělným pracím.

Vychovatelka školní družiny: Jana Čápová, tel. 608 772 633.

 Řád školní družiny

Školní klub

Školní klub je v Naší škole v provozu každý den mezi vyučováním, jindy podle potřeby, např. když výuka odpadne. Je určen především žákům II. stupně.

Převážně jsme venku, případně využíváme čas k relaxaci, četbě nebo učení ve třídě.

Vychovatelky školního klubu: Anna Rychtaříková, Veronika Perglerová, Hana Vašková.

Řád školního klubu 

Kroužky

Každý rok nabízíme široké spektrum volnočasových aktivit a kroužků. Ve školním roce 2017/18 probíhá čtenářský klub, klub logiky a deskových her, španělština a čínština. Najde-li se dostatek zájemců, rádi bychom otevřeli také kroužky výtvarný, taneční a divadelní a kroužky dalších jazyků.