Distanční výuka

Krátce po prvním uzavření škol v březnu 2020 jsme prozkoumali možnosti distančního vzdělávání, vybrali jako nejvhodnější aplikaci pro setkávání Google Classroom a přesunuli výuku do on-line prostředí. To se ukázalo pro některé žáky dokonce efektivnější, pro většinu však méně efektivní než běžná výuka a také méně příjemné. Se zkušenostmi nabytými na jaře zvládáme podzimní etapu krize bez větších problémů. Žáci, kteří o to požádali, dostali ze školy zapůjčené notebooky, střídají se on-line hodiny s domácím zadáním, podařilo se aktivizovat všechny žáky, takže se nikdo vyučování nevyhýbá a úspěšně probíhá výuka ve všech předmětech včetně hudební výchovy či tělocviku. Většina dětí ve všech ročnících se naučila účelně hospodařit s časem a odvádí v rámci možností solidní práci. Všichni se samozřejmě těšíme na návrat do normálu, protože při výuce po síti přijde chtě nechtě vždy část vloženého času a úsilí vniveč. Přerušeny byly také dlouhodobé projekty, zejména vznik biotopu na Vižině nebo mezinárodní partnerství škol Erasmus+.
Naše škola využívá těchto platforem: Edookit, Google Classroom, Google Documents, YouTube, Facebook, What’s App, Duolingo, Quizizz, Umíme to…
Níže najdete film natočený s žáky naší školy, který s nadsázkou přibližuje atmosféru distanční výuky, a galerii výsledků práce žáků a žákyň na distančním vyučování.