AKTUÁLNÍ COVIDOVÁ PRAVIDLA A OPATŘENÍ

K 19. 11. 2021:

Možné situace:

1. Žák je sám covid pozitivní (očkovaný i neočkovaný) – dle výsledku PCR testu pozitivní osoba jde do 14ti denní izolace. Pokud poslední 3 dny ze 14 nejeví příznaky nemoci, končí izolace uplynutím 14 dnů. Patnáctý den po náběru pozitivního testu se vrací mezi ostatní. Neočkovaní příslušníci jeho domácnosti jdou do 7denní karantény (platí pro ně následující text 2a) či 2b))

2. Neočkovaný žák se setkal s covid pozitivní osobou mimo domácnost – od data posledního setkání s covid pozitivní osobou běží žákovi 7denní karanténa, během níž se sledují případné příznaky nemoci.

a) Nemá-li žák v této době příznaky nemoci  – mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou jde žák na PCR test (je poslán hygienou či se spojíte s dětským lékařem, který Vás zanese do evidence testů). Je-li výsledek testu negativní, končí po 7. dni karanténa a žák se může 8. den vrátit mezi ostatní.
b) Má-li žák v průběhu 7 denní karantény příznaky nemoci, kontaktujte dětského lékaře a nechte žáka poslat na PCR test.

3. Neočkovaný žák sdílí s covid pozitivní osobou domácnost  – od data náběru pozitivního PCR testu rodinného příslušníka jde žák po dobu 7 dnů do karantény. Další opatření dle bodů 2a) a 2b). 

4. Očkovaný žák – očkovaní aktuálně nemusí na žádné testy ani do karantény, pokud nemají příznaky nemoci. Toto platí v případě kontaktu s covid pozitivní osobou v rámci domácnosti i mimo ni. Přesto z důvodu opatrnosti doporučujeme obezřetnost, příp. dobrovolné provedení kontrolního testu před návratem do společnosti.

V případě zachycení pozitivního žáka antigenním testem při pravidelném školním pondělním testování jsou voláni rodiče s žádostí o vyzvednutí žáka co nejdříve ze školy, je nahlášen na hygienu a poslán na PCR test. Zbytek třídy nejde do karantény, ale zůstává ve škole.

O uvalení karantény na jednotlivé spolužáky či celou třídu rozhoduje Krajská hygienická stanice – např. v případě, kdy v průběhu týdne zjistíme pozitivního žáka ve třídě, resp. se o něm dozvíme.

V případě dalších dotazů volejte Janu Havlíčkovou, tel: 607 068 228 mezi 15.-21. hod.

Covid pozitivního žáka či žáka v karanténě nahlaste prosím vždy svému třídnímu průvodci.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost a spolupráci!

Další dny ve zdraví nám všem přejí Vaši průvodci Naší ZŠ! 🙂